Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

YERANKNR - Եռանկյուններ

60 աստիճան անկյան ներքին տիրույթը տրոհված է միավոր կողմով հավասարակողմ եռանկյունների, որոնք համարակալված են գծագրում պատկերված ձևով։

 Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը ելնելով տրված երկու եռանկյունների համարներից հաշվի նրանց կենտրոնների միջև եղած հեռավորությունը։

Մուտքը

Մուտքի միակ տողում գրված են, իրարից մեկ բացակով բաժանված,  երկու ամբողջ թվեր՝ M-ը և N-ը (0N,M2147483647)։ Դրանք եռանկյունների համարներն են։

Ելքը

Ելքում պետք է արտածել մեկ թիվ՝ M և N համարներով եռանկյունների կենտրոնների միջև եղած հեռավորությունը տասնորդական կետից հետո երեք նիշի ճշտությամբ։

Օրինակ

Մուտքը.
2 8

Output:
1.528

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-02-28
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Մարզային 2006

թաքցնել մեկնաբանությունները
2017-12-27 18:30:36
Xndrum em, nkary avelacreq

Վերջին խմբագրածը. 2018-03-23 14:16:09
2017-02-23 13:58:58
Ավելացրեք խնդրում եմ նկարը:
2017-01-17 21:02:39
Նկարը չկա, ավելացրեք խնդրում եմ։
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.