Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

UGHSHR - Ուղիղ և շրջան

Հարթության վրա տրված են ուղիղ գիծ և շրջան։ Պահանջվում է հաշվել հարթության այն հանգույցների (այդպես կանվանենք այն կետերին, որոնց երկու կոորդինատներն էլ ամբողջ թվեր են) քանակը, որոնցով անցնում է ուղիղը, և որոնք գտնվում են շրջանի ներսում կամ շրջանագծի վրա։

Մուտքը

Մուտքի առաջին տողում հաջորդաբար գրառված են երեք ամբողջ թվեր -   x0 , y և  R, որոնցից առաջին երկուսը շրջանի կենտրոնի կոորդինատներն են, իսկ երրորդը շառավիղն է։

       Երկրորդ տողում գրառված են չորս ամբողջ թվեր -   x1,  y1,  x2,  y2։ Դրանք հարթության այն երկու իրարից տարբեր կետերի կոորդինատներն են, որոնցով անցնում է ուղիղը։

Մուտքում տրված բոլոր թվերը բացարձակ արժեքով չեն գերազանցում 108 –ը, իսկ   R-ը նաև դրական է։

Ելքը

Ելքում պահանջվում է արտածել մեկ ամբողջ թիվ – շրվանի ներսում կամ շրջանագծի վրա ընկած այն հանգույցների քանակը, որոնցով անցնում է ուղիղը։

Օրինակներ

Մուտքը:
2 2 3
0 -1 1 1
 
Ելքը:
2
Մուտքը:
0 0 1
-5 0 -3 0
 
Ելքը:
3

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2011-07-02
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.հանրապետական 2011

թաքցնել մեկնաբանությունները
2018-11-17 17:53:12
Լրիվ դատարկ պատասխանն առաջին 19 թեստն անցնում ա
2017-04-06 10:39:34
բոլոր թեստերը հաստատ ճիշտ են?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.