Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

TVANSHAN - Թվանշանների քանակը

Բնական թվերը 1-ից սկսած գրենք իրար ետևից։ Ստացվում է թվանշանների այսպիսի հաջորդականություն.

123456789101112131415161718192021…..

Տրված է այս կերպ գրված թվերի n (0 <n < 300000000) քանակը։ Պետք է գտնել օգտագործված նիշերի քանակը։

Մուտքը

Մուտքում տրված է մի n թիվ։

Ելքը

Ելքում պետք է արտածել մի թիվ - պահանջվող քանակը։

Օրինակներ

Մուտքը.
7

Ելքը.
7

Մուտքը.
13

Ելքը.
17

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2011-05-20
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Մարզային, 2004

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.