Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

TRST - Տուրիստ

Ֆլատլանդիայում կան 1…N (1 <= N <= 105) թվերով համարակալված քաղաքներ, որոնցից մի քանիսն իրար են միացված երկկողմանի մայրուղիներով։ Քաղաքների ցանկացած զույգի միջև կա միակ ճանապարհ (որը հնարավոր է անցնում է ուրիշ քաղաքներով)։ Տուրիստն ուզում է այցելել Ֆլատլանդիա։

Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր k թվի համար նրա ընկերներից Ak հոգին խորհուրդ են տվել այցելել k-րդ քաղաքը, իսկ Bk-ն՝ ոչ (0 <= Ak, Bk <= 109)։ Այժմ տուրիստը փորձում է ընտրել քաղաքների այնպիսի բազմություն, որոնցում ընդհանուր հաշվով խորհուրդ տվողների քանակը հնարավորինս գերազանցում է խորհուրդ չտվողների քանակը։ Նաև նա ուզում է, որ այդ քաղաքներից յուրաքանչյուր երկուսը իրար հասանելի լինեն միայն ընտրված քաղաքներով անցնող ճանապարհով։

            Ձեր խնդիրն է պարզել, թե քաղաքների օպտիմալ ընտրության դեպքում որքան կլինի խորհուրդ տվող և չտվող ընկերների քանակների տարբերությունը։

            Նկատենք, որ տուրիստը պետք է այցելի առնվազն մեկ քաղաք։

 

Մուտքը

Մուտքի առաջին տողը պարունակում է N թիվը։ Երկորրդ տողը պարունակում է A1, A2,..., AN: Հաջորդ տողը պարունակում է B1, B2,.., BN թվերը։ Հաջորդ N-1 տողերից յուրաքանչյուրը պարունակում է երկու A և B (1 <= A, B <= N) թվեր, ինչը նշանակում է, որ A և B համարներով քաղաքները միացված են մայրուղով։

Ելքը

Ելքում պետք է արտածել մի թիվ - խնդրի պատասխանը։

Օրինակ

Մուտքը:

6

5 7 9 5 4 1

5 2 8 1 7 4

1 6

5 1

2 6

6 3

4 1 Ելքը: 7

	

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2011-07-02
Ժամանակի սահմանափակումը.0.100s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.հանրապետական 2011

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.