Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

TJNJUM - Թվանշանների ջնջում

Տրված է մի N, մինչև 1000-նիշանոց թիվ։ Այս թվի թվանշանները ջնջելով կարելի է տարբեր թվեր ստանալ։ Պարզ է, որ ցանկացած N թվի համար գոյություն ունի մի M բնական թիվ, որը հնարավոր չէ ստանալ N-ից թվանշաններ ջնջելու գործողության միջոցով։

Հարկավոր է գրել ծրագիր, որը տրված N թվի համար գտնի ամենափոքր M թիվը։

Մուտքը

Մուտքում տրված է մի N (1 <= N < 101000) բնական թիվ։ N-ի սկզբում զրոներ չկան։

Ելքը

Ելքում պետք է արտածել M թիվը։ M-ի սկզբում զրոներ չպիտի լինեն։

Օրինակ

Մուտքը.
239

Ելքը.
1

Մուտքը.
12013456789

Ելքը.
22

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2011-06-03
Ժամանակի սահմանափակումը.0.100s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Ընտրական 2011

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.