Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

TARMR - Տարօրինակ մրցաշար

Մրցաշարին մասնակցում են 3N մարզիկ (N>=3), որոնք համապատասխանաբար ունեն 1, 2, 3, …, 3N համարները։ Հայտնի է, որ, եթե մրցում են երկու մարզիկ, ապա միշտ հաղթում է մեծ համար ունեցողը։ Նշված մարզիկներն ընդգրկված են N թիմերում, յուրաքանչյուրում երեք մարզիկ։ A թիմը համարենք “ուժեղ” B թիմից, եթե նրանց միջև կազմակերպված մրցաշարում, երբ A թիմի ամեն մարզիկ մրցում է B թիմի յուրաքանչյուր մասնակցի հետ, A թիմի անդամների հաղթանակների քանակը մեծ է B թիմի անդամների հաղթանակների քանակից։

Այսպես, օրինակ 3, 7, 9 թիմը “ուժեղ” է 4, 6, 8 թիմից, քանի որ նրա մասնակիցների հաղթանակների քանակը 5 է, պարտությունների քանակը՝ 4:

Ձեր խնդիրն է. Մրցաշարի 1, 2, 3, …, 3N համարներն ունեցող մարզիկներից կազմել A1, A2, …, AN թիմեր (յուրաքանչյուր թիմում երեք մարզիկի և յուրաքանչյուր մարզիկ մեկ թիմում) այնպես, որ A1 թիմը հաղթի A2 թիմին, A2 թիմը հաղթի A3 թիմին, …, AN-1 թիմը հաղթի AN թիմին և միաժամանակ AN թիմը հաղթի A1 թիմին։

Մուտքը

Մուտքում տրված է N թիվը (3 <= N <= 100):

Ելքը

Ելքում պետք է արտածել A1, A2, …, AN թիմերը նկարագրող N տող՝ յուրաքանչյուր տողում երեք թիվ։ 1-ից 3N թվերից յուրաքանչյուրը պետք է հանդիպի միայն մեկ տողում։

Օրինակ

Մուտքը
3

Ելքը
1 5 9
3 4 8
2 6 7

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2011-07-02
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.հանրապետական 2011

թաքցնել մեկնաբանությունները
2013-05-09 14:12:19 Spar!k
ha, hertakanutyun@ kap chuni. karevor@ chisht @lni
2013-05-09 11:39:19 Eduard
karox er patasxan@ liner 3i depqum 9 5 1
8 4 3
7 6 2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.