Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

TAGAVOR - Մայրաքաղաք

Թագավորությունում կան N քաղաքներ, որոնք իրար են միացած N-1 երկկողմանի մայրուղիներով: Քաղաքների յուրաքանչյուր զույգի միջև կա ուղիղ մեկ ճանապարհ, որը հնարավոր է անցնում է այլ քաղաքներով: Այն քաղաքները, որոնք մայրուղով միացած են միայն մեկ ուրիշ քաղաքի կոչվում են սահմանային քաղաքներ:
            Թագավորը ուզում է մայրաքաղաք կառուցել: Նա ուզում է, որ ամենահեռու սահմանային քաղաքը լինի որքան հնարավոր է մոտ մայրաքաղաքին: Մայրուղիները ունեն հավասար երկարություններ: Օգնեք թագավորին պարզել այն բոլոր քաղաքները, որտեղ կարելի է կառուցել մայրաքաղաքը:

Մուտքը

            Մուտքի առաջին տողում տրված է քաղաքների N (1 <= N <= 105) քանակը: Քաղաքները համարակալված են 1,.., N թվերով: Հաջորդ N-1 տողերից յուրաքանչյուրը պարունակում է երկու թվեր - այն քաղաքների համարները, որոնք միացած են ճանապարհով:

Ելքը

            Ելքի միակ տողում պետք է արտածել այն քաղաքների համարները, որոնք կարող են լինել մայրաքաղաք: Համարները պետք է արտածել աճման կարգով: Համարներն իրարից պետք է անջատել մեկ բացակով։ Վերջին համարից հետո պետք է արտածել նոր տողի անցման կոդը։

Օրինակ

Մուտքը.
4
1 2
2 3
3 4

Ելքը.
2 3

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-04-02
Ժամանակի սահմանափակումը.0.100s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.ՌՀՀ դպրոց. 2012

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.