Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SUPERB - Սուպերբաղադրյալ թվեր

Վերջերս Շուշանը սկսել է հետաքրքրվել բաղադրյալ թվերով: Նա գիտի, որ յուրաքանչյուր բնական թիվ միակ ձևով կարելի է ներկայացնել p1^a1*p2^a2*...*pn^an տեսքով, որտեղ p1,...,pn թվերից յուրաքանչյուրը պարզ է: Ձանձրանալով սովորական բաղադրյալ թվերից, այժմ ուսումնասիրում է սուպերբաղադրյալ թվերը:

Թիվը կանվանենք սուպերբաղադրյալ, եթե

  • Այն բաղադրյալ է
  • Թվի վերլուծության p1,...,pn պարզ թվերից յուրաքանչյուրի ցուցիչը հավասար է մեկի
  •  p1,...,pn թվերը հաջորդական պարզ թվեր են

Մուտքը

Առաջին տողում գրված է թեստերի T (1<=T<=10) քանակը: Հաջորդ T տողերից յուրաքանչյուրը պարունակում է  2... 109 միջակայքին պատկանող մեկ թիվ:

Ելքը

Ելքը պետք է պարունակի T տող, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է պարունակի “Yes” բառը, եթե մուտքային ֆայլի համապատասխան թիվը սուպերբաղադրյալ է, և “No” բառը հակառակ դեպքում:

Օրինակ

Մուտքը.
2
143
24

Ելքը.
Yes
No

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-04-05
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.ՌՀՀ դպրոց. 2012

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.