Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SHARSN - Շարասյուն

            Շարասյունում կա N (1 <= N <= 105) զույգ առ զույգ տարբեր հասակի զինվոր, որոնք համարակալված են 1..N թվերով։ Ամենացածրահասակ զինվորի համարը մեկն է, հասակով երկրորդինը՝ երկուսը, և այլն։ Ամենաբարձրահասակ զինվորի համարը N է։ Բնականաբար զինվորները պետք է շարվեն ըստ հասակի՝ բարձրահասակները սկզբում, սակայն նրանք չեն կարողացել արագ կողմնորոշվել և ճիշտ շարվել։ Հրամանատարի հրամանով, շարասյան զինվորներից մի քանիսը կարող են դուրս գալ այնտեղից և կազմել նոր շարասյուն։  Նկատենք, որ այս դեպքում զինվորների հերթականությունը չի փոխվում։

Օգնեք հրամանատարին շարասյունը բաժանաել նվազագույն քանակությամբ շարասյուների, այնպես որ դրանցից յուրաքանչյուրում զինվորները դասավորված կլինեն ըստ հասակի։

Մուտքը

Մուտքի առաջին տողը պարունակում է N թիվը։ Հաջորդ տողը պարունակում է 1..N թվերի որևէ տեղափոխություն՝ շարասյան զինվորների համարները ըստ հերթականության։

Ելքը

Ելքում պետք է արտածել մի թիվ՝  հնարավոր նվազագույն շարասյուների քանակը։

Օրինակ

Մուտքը.

6

3 2 1 5 4 6 Ելքը. 3

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2011-05-07
Ժամանակի սահմանափակումը.0.100s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Armenian OI, 2011

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.