Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SEVKRMIR - Սև և կարմիր կետեր

Թվային առանցքի վրա տրված են սև և կարմիր կետեր։ Պահանջվում է կազմել մաքսիմալ թվով կետերի եռյակներ այնպես, որ մեջտեղի կետը լինի կարմիր, իսկ եզրային կետերը՝ սև։ Եռյակի կետերից ոչ մի երկուսն իրար հետ չպիտի համընկնեն։ Յուրաքանչյուր կետ կարելի է օգտագործել միայն մեկ եռյակում։

Մուտքը

Առաջին տողում տրված են կարմիր կետերի m և սև կետերի n քանակները (1 ≤ m,n ≤ 100000): Երկրորդ տողում տրված են m հատ կարմիր կետերի ai կոորդինատները (0 ≤ a 109)։ Երրորդ տողում տրված են n հատ սև կետերի bi կոորդինատները (0 ≤ bi 109).

Ելքը

Ելքային ֆայլի առաջի տողում հարկավոր է արտածել եռյակների k քանակը։ Հաջորդ k տողերից յուրաքանչյուրում հարկավոր է արտածել երեք թիվ՝ նախ եռյակում ընդգրկված կարմիր կետի կարգահամարը, ապա սև կետերի կարգահամարները։ Համարել, որ կետերը մուտքային ֆայլում համարակալված են սկսած մեկից։ Բավական է արտածել որևէ լուծում։

Օրինակ

Մուտքը.
4 6

2 3 4 5

1 3 2 2 5 2
Ելքը.
1 1 2
3 4 5

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-02-21
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.