Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SALIK01 - 01 հախճասալիկներ

Դպրոցական Լիանան սովորում է երկուական թվերի և երկուական հաջորդականությունների հատկությունները։ Նրան օգնելու համար, հայրը գնել է քառակուսի հախճասալիկների հավաքածու, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա գրված է 0 կամ 1։ Բայց նրա եղբայր Լևոնը վերցրել է 0-ներով սալիկները և զույգ առ զույգ սոսնձել իրար։ Եվ հիմա Լիանան ունի քառակուսի սալիկներ, որոնց վրա 1 է գրված և երկու քառակուսի սալիկներից կազմված ուղղանկյուն սալիկներ, որոնց վրա երկու 0 է գրված։ Այդ սալիկներով նա չի կարող կազմել բոլոր հնարավոր երկուական հաջորդականությունները։

            Փորձի համար Լիանան վերցրեց մի N թիվ և փորձեց կառուցել N երկարության բոլոր հնարավոր երկուական հաջորդականությունները օգտագործելով իր հախճասալիկների հավաքածուն։ N=1 դեպքում ստացվում է միայն մեկ հաջորդականություն՝ 1։ N=2 դեպքում ստացվում է 00 և 11։ N=4 դեպքում կա 5 հնարավորություն՝ 0011, 0000, 1001, 1100 և 1111։

Լիանան խնդրում է, որ դուք գրեք ծրագիր, որը տրված N-ի համար հաշվի բոլոր հնարավոր հաջորդականությունների քանակը։ Քանի որ Լիանան կարողանում է հաշվել մինչև 15746-ը, բավական է արտածել այդ թիվը 15746-ի վրա բաժանելուց ստացված մնացորդը։

Մուտտքը

Մուտքում տրված է մի  N բնական թիվ (1<=N<=1000000)։

Ելքը

Ելքում հարկավոր է արտածել մի թիվ՝ N երկարության երկուական հաջորդականությունների քանակը, որ Լիանան կարող է կազմել իր հախճասալիկներով ըստ mod 15746-ի։

Օրինակ

Մուտքը.
4

Ելքը.
5

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-02-14
Ժամանակի սահմանափակումը.0.104s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.