Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

RBTNER - Ռոբոտներ

Տրված է n x m դաշտ, որը բաղկացած է դատարկ վանդակներից և պատերից: Դաշտի վրա գտնվում են երկու ռոբոտներ՝ A-ն և B-ն: Ամեն քայլի ընթացքում երկու ռոբոտներից մեկ կամ երկուսը կարող են տեղաշարժվել հարևան վանդակներից մեկը: Շարժվել կարելի է նաև անկյունագծով: Ռոբոտները չեն կարող քայլել պատերի վրայով կամ դուրս գալ դաշտի սահմաններից: Ինչպես նաև ռոբոտները չեն կարող որևէ  քայլի վերջում զբաղեցնել միևնույն վանդակը: Ռոբոտներին արգելվում է ինչ որ քայլի ընթացքում փոխանակել իրենց զբաղեցրած վանդակները: Սակայն ռոբոտներից մեկը կարող է գնալ այն վանդակը, որը քայլից առաջ զբաղեցնում էր մյուս ռոբոտը: Պահանջվում է գտնել քայլերի նվազագույն քանակը, որոնց արդյունքում A ռոբոտը կհայտնվի  B-ի սկզբնական վանդակում, իսկ B-ն A-ի սկզբնական վանդակում:

Մուտքը

Մուտքի առաջին տողում տրված են n և m թվերը(1 <= n <= 50, 2 <= m <= 50)։ Հաջորդ n տողերից յուրաքանչյուրը պարունակում է m սիմվոլ, որոնք նկարագրում են դաշտը: Դատարկ վանդակները նշված են .-ով, իսկ պատերը X-ով: A-ի սկզբնակետում գրված է A, B-ի սկզբնակետում գրված է B:

Ելքը

Ելքում հարկավոր է արտածել պահանջվող քայլերի նվազագույն քանակը և -1, եթե ռոբոտները չեն կարող հասնել վերջնական դիրքին:

Օրինակներ

Մուտքը.

4 4

AB.X

XXX.

...X

.XXX Ելքը. 11

Մուտքը.

2 2

AB ..

Ելքը.
2

Մուտքը.
1 3
A.B

Ելքը.
-1

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2011-05-26
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Ընտրական 2007

թաքցնել մեկնաբանությունները
2014-03-02 17:48:03 Tigran Galstyan
http://www.spoj.com/problems/PUCMM223/
sranic heto es areq
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.