Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

POKH - Փոխարկում

Սերոբը “ձեռք է բերել” առաջիկա N օրերի  համար գերմանական մարկի և ամերիկյան դոլլարի մեկը մյուսի նկատմամբ առք ու վաճառքի փոխարժեքների աղյուսակը: Նա ունի 100 մարկ և ցանկանում է  մարկից դոլլար և հակառակը փոխարկումներ կատարել այնպես, որ N –րդ օրվա վերջում ունենա հնարավորինս շատ մարկ:

Մուտքը

Մուտքի առաջին տողը պարունակում է միակ N բնական թիվ (1<=N<=100): Հաջորդ  N տողերից յուրաքանչյուրը պարունակում է երկու բնական թիվ B և S, իրարից բաժանված մեկական բացակով 100<=B<=S<=1000. i+1 -րդ տողը պարունակում է i -րդ օրվա փոխարժեքը: B-ն և S-ը փոխարժեքը սահմանում են հետևյալ կերպ. B դոլլար կարելի է գնել 100 մարկով և 100 մարկ կարելի է գնել S դոլլարով:

Ելքը

Ելքի առաջին և միակ տողը պետք է պարունակի մեկ իրական թիվ - պահանջվող մաքսիմալ հնարավոր գումարը (մարկով), կլորացված ստորակետից հետո երկու նիշով:

Օրինակ

Մուտքը.

8

218 219 228 231
227 235 205 213
230 232 239 239
251 258 205 213 Ելքը.
126.14

Օրինակի բացատրությունը.

Օր 2 ... փոխարկում 100.0000 Մարկը 228.0000 Դոլլարի

Օր 4 ... փոխարկում 228.0000 Դոլլարը 107.0422 Մարկի

Օր 7 ... փոխարկում 107.0422 Մարկը 268.6760 Դոլլարի

Օր 8 ... փոխարկում 268.6760 Դոլլարը 126.1389 Մարկի


Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2011-05-25
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Ընտրական 2007

թաքցնել մեկնաբանությունները
2013-07-17 09:30:10 Levon
nuyn or@ kara erku hat poxanakutyun ani
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.