Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

PLNDRMN - Պալինդրոմներ

Աջից ձախ և ձախից աջ նույն կերպ կարդացվող ոչ դատարկ բառը կոչվում է պալինդրոմ: Տրված է միայն լատիներեն մեծատառերից կազմված N երկարության բառ (N<=60): Այդ բառի որոշակի տառեր ջնջելով կարելի է ստանալ պալինդրոմ։ Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը հաշվի, թե տրված բառից ինչ-որ (հնարավոր է 0) քանակությամբ տառեր ջնջելով պալինդրոմ ստանալու քանի եղանակ կա։ Այն եղանակները, որոնք իրարից տարբերվում են միայն տառերը ջնջելու հերթականությամբ, պետք է համարել նույնը։

Մուտքը

Մուտքի միակ տողում տրված է մի բառ։

Ելքը

Ելքում հարկավոր է արտածել մի թիվ՝ պալինդրոմ ստանալու եղանակների քանակը։

Օրինակ

Մուտքը.
BAOBAB

Output:
22

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-02-25
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3

թաքցնել մեկնաբանությունները
2013-11-20 16:33:11 Spar!k
ha
2013-11-20 15:26:39 Mushegh
hamarenq vor datark toxy palindrom che?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.