Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

P16ITS8 - Տասնվեցականից ութական

Գրել ծրագիր, որը առանց նշանի տասնվեցական թիվը ձևափոխում է ութականի։ 

Մուտքը

Մուտքում տրված է մի տասնվեցական թիվ, որը կարող է ունենալ մինչև 100 000 թվանշան 
և բաղկացած է 0-ից 9 թվանշաններից և A-ից F տառերից։

Ելքը

Ելքում պետք է արտածել տրված թվի ութական ներկայացումը։ Թվի սկզբում ավելորդ զրոներ չպիտի լինեն։

Օրինակ

Մուտքը.
123ABC

Ելքը.
4435274

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-03-01
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.