Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

NRDTIV - N-րդ թիվը

Դիտարկենք միայն 1, 2, 3 և 4 թվանշաններով գրվող թվերը։ Դասավորենք այդ թվերը աճման կարգով։ Այդ դեպքում յուրաքանչյուր թիվը կստանա իր համարը (սկսած 1-ից)։ Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը տրված n թվի համար արտածի հաջորդականության N -րդ թիվը։

Մուտքը

Մուտքում տրված է մեկ N (1 <= N <= 109) բնական թիվ։

Ելքը

Ելքում  պետք է արտածել 1, 2, 3 և 4 թվանշաններով գրված N -րդ թիվը։

Օրինակ

Մուտքը.
10

Ելքը.
22
 

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2011-05-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Armenian OI, 2011

թաքցնել մեկնաբանությունները
2015-04-01 17:54:45 M k R t C h Y a N
64 i depqum patasxan@ 334 e,voch te 434
2013-05-06 14:13:39 Eduard
64_i depqum patasxan@ 434 e
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.