Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

NBAR - N բառարան

{a, b, c} այբուբենի n-բառարանը պարունակում է այդ այբուբենի բոլոր բառերը, որոնց տառերի քանակը չի գերազանցում տրված n թիվը։ Այդ բառարանում բառերը դասավորված են այբբենական (բառարանային) կարգով։ Օրինակ, n=2 դեպքում բառարանում բառերը գրված են հետևյալ հարթականությամբ.

            a, aa, ab, ac, b, ba, bb, bc, c, ca, cb, cc ։

Պահանջվում է կազմել ծրագիր, որը տրված n բնական թվի և {a, b, c} այբուբենի s <= n երկարության բառի համար որոշի այդ բառի կարգահամարը n-բառարանում։

Վերը բերված 2-բառարանում ba բառի կարգահամարը 6 է, իսկ c բառի կարգահամարը 9 է։

Մուտքը

Առաջին տողում տրված է n թիվը (n <= 18)։ Երկրորդ տողում տրված է n-բառարանին պատկանող մի բառ։

Ելքը

Ելքում պետք է տալ մի թիվ - մուտքում տրված բառի կարգահամարը։

Օրինակ

Մուտքը.
2
bc Ելքը. 8

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2011-05-20
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Armenian OI, 2003

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.