Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

MEGHRMOM - Մեղրամոմեր

Ինչպես գիտեք, մեղուն կառուցում է վեցանկյուն կանոնավոր բազմանկյան տեսք ունեցող մեղվաբջիջներ։

Համարենք, որ մեկ մեղվաբջիջը մեկ չափի մեղրամոմ է։ Մի մեղվաբջիջի շուրջը կարելի է կառուցել ևս վեց մեղվաբջիջ և ստանալ երկու չափի մեղրամոմ։ 

Երկու չափի մեղրամոմի շուրջը բջիջների ևս մեկ օղակ կառուցելով կարելի է ստանալ երեք չափի մեղրամոմ։

Մեղրամոմի մեղվաբջիջները համարակալենք սյուն առ սյուն սկսած ձախ ներքևի բջիջից մինչև աջ վերևի բջիջը։ Օրինակ, երկու չափի մեղրամոմի բջիջները կհամարակելնք հետևյալ կերպ.

 

Սեղուն մի մեղվաբջիջից կարող է անցնել մյուսը, եթե նրանք ընդհանուր կողմ ունեն։ Գրել ծրագիր, որը հաշվի, թե մեղուն N չափի մեղրամոմում առնվազն քանի կողմ պետք է հատի S սկզբնական համարի բջիջից T համարի բջիջը հասնելու համար։

Մուտքային տվյալներ

Մուտքում տրված են N (2 <= N <= 50), S և T թվերը (S և T թվերն իրար հավասար չեն, երաշխավորվում է, որ N չափանի մեղրամոմում S և T համարի մեղվաբջիջներ գոյություն ունեն)։

Ելքային տվյալներ

Ելքում պետք է արտածել մի բնական թիվ՝ մինիմալ կողմերի քանակը։

Օրինակ

Մուտք.
3 1 17

Ելք.
4

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-03-04
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Մարզային 2011

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.