Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

MEC3ANK - Մեծ եռանկյուն

               Դուք իհարկե գիտեք, թե ինչ պայմանների դեպքում և ինչպես կարելի է տրված երեք փայտիկներով /հատվածներով/ եռանկյուն կառուցել: Այժմ Ձեր առաջադրանքը քիչ այլ է: Ունեք  N  հատ փայտիկ: Դարձյալ պիտի կառուցեք եռանկյուն, սակայն նախ որոշ փայտիկներ  հաջորդաբար իրար կցելով պիտի կառուցեք եռանկյան երեք կողմերը, ապա դրանցով կառուցեք մի մեծ եռանկյուն: Բոլոր   N  փայտիկները մասնակցելու են եռանկյան կառուցման մեջ:  Այսպիսով, տրված   N  փայտիկների  հավաքածուն  պետք է տրոհել երեք խմբի, ամեն խմբի հատվածները կցելով ստանալ մի հատված, ու ստացված երեք հատվածներով կառուցել եռանկյուն: Եռանկյունը պիտի լինի չվերասերված, այսինքն ունենա դրական մակերես:

Մուտքը

Առաջին տողում գրված է միակ    N  բնական  թիվը - փայտիկների քանակը (1 <= N <= 16000): Երկրորդ տողում  գտնվում են  N  հատ բնական  թվեր - փայտիկների երկարությունները:

Երաշխավորվում է, որ փայտիկների երկարությունների գումարը  չի գերազանցում  1 000 000 000-ը:

Ելքը

Եթե խնդիրը լուծում չունի, ապա ելքային ֆայլի առաջին տողում արտածեք “no” բառը (առանց չակերտների): Հակառակ դեպքում առաջին տողում արտածեք “yes”  բառը, իսկ հաջորդ երեք տողերում արտածեք փայտիկներից եռանկյուն կառուցելու որևէ եղանակ: Երեք տողերից յուրաքանչյուրը պիտի նկարագրի կառուցվող եռանկյան որևէ կողմը: Ամեն տողում սկզբում գրվում է փայտիկների քանակը, որոնցից կազմվում է այդ կողմը, ապա փայտիկների երկարությունները: Ամեն մի փայտիկ, իհարկե, կարելի է օգտագործել միայն մեկ անգամ:

Եթե կա տրված փայտիկներից եռանկյուն պատրաստելու մի քանի եղանակ, ընտրեք որևէ մեկը:

Օրինակներ

Մուտքը.
5
1 2 3 4 5

Ելքը.
yes
2 4 3
1 5
2 1 2

Մուտքը.
5
1 2 3 4 10

Ելքը
no

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2011-05-15
Ժամանակի սահմանափակումը.0.100s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Armenian OI, 2011

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.