Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

MAYRUGHI - Ծանրաբեռնված մայրուղիներ

Տրված է մայրուղիների ցանց։ Յուրաքանչյուր մայրուղի միացնում է երկու բնակավայր։ Բնակավայրերը համարակալված են 1-ից N թվերով։ Մայրուղիներն իրար հետ հատվում են միայն բնակավայրերում։ Մայրուղիները երկկողմանի են։ Յուրաքանչյուր մայրուղու համապատասխանում է մի ոչ բացասական ամբողջ թիվ, որին անվանենք մայրուղու ծանրաբեռնվածության աստիճան։

Հարկավոր է գտնել 1-ից N-րդ բնակավայր տանող այնպիսի ճանապարհ (մայրուղիներից կազմված շղթա), որում մաքսիմալ ծանրաբեռնվածության աստիճանը լինի որքան հնարավոր է փոքր։

Մուտքը

Մուտքի առաջին տողում տրված են երկու N և M ամբողջ թվեր (1<=N<=1000, 1<=M<=100000)։ Հաջորդ M տողերից յուրաքանչյուրը նակարագրում է մի մայրուղի, առաջին երկու թվերը ցույց են տալիս, թե տվյալ մայրուղին որ բնակավայրերն է իրար միացնում, երրորդ թիվը մայրուղու ծանրաբեռնվածության աստիճանն է, որը 109-ին չգերազանցող ոչ բացասական ամբողջ թիվ է։

Երաշխավորվում է, որ 1-ից N տանող առնվազն մեկ ճանապարհ կա, և, որ ցանկացած երկու բնակավայր միացված են առավելագույնը մեկ մայրուղով։

Ելքը

Ելքում պետք է արտածել մի թիվ՝ 1-ից N տանող ճանապարհի մաքսիմալ ծանրաբեռնվածության մինիմալ հնարավոր արժեքը։

Օրինակ

Մուտքը.

4 5

1 2 5

2 4 4

4 3 9

3 2 2

1 3 3 Ելքը.
4

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2011-05-07
Ժամանակի սահմանափակումը.0.100s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Armenian OI, 2011

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.