Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

MARZ124 - Թվի տրոհում

 

Սահմանենք մի գործողություն, որը կարելի է կիրառել ցանկացած N>9 բնական թվի վրա. N թիվը տրոհենք մի քանի (առնվազն երկու) մասերի և ստացված թվերն իրար բազմապատկենք։
Օրինակ, 234 թվից նկարագրված եղանակով կարելի է ստանալ հետևյալ թվերը
2 × 34 = 68,   23 × 4 = 92,   2 × 3 × 4 = 24
Ստացված թվերի վրա շարունակաբար կարելի է կիրառել նույն գործողությունը մինչև ստացվի միանիշ թիվ։
Պահանջվում է գտնել տրված թվից նշված գործողության միջոցով միանիշ թիվ ստանալու մաքսիմալ քայլերի քանակը։
Նկատենք, որ ընթացքում կարող են ստացվել 0-ով սկսվող թվեր։ Օրինակ 2013-ից կարելի է ստանալ 2 × 013 = 26

 

Սահմանենք մի գործողություն, որը կարելի է կիրառել ցանկացած N>9 բնական թվի վրա. N թիվը տրոհենք մի քանի (առնվազն երկու) մասերի և ստացված թվերն իրար բազմապատկենք։

Օրինակ, 234 թվից նկարագրված եղանակով կարելի է ստանալ հետևյալ թվերը

2 × 34 = 68,   23 × 4 = 92,   2 × 3 × 4 = 24

Ստացված թվերի վրա շարունակաբար կարելի է կիրառել նույն գործողությունը մինչև ստացվի միանիշ թիվ։

Պահանջվում է գտնել տրված թվից նշված գործողության միջոցով միանիշ թիվ ստանալու մաքսիմալ քայլերի քանակը։

Նկատենք, որ ընթացքում կարող են ստացվել 0-ով սկսվող թվեր։ Օրինակ 2013-ից կարելի է ստանալ 2 × 013 = 26

 

 

Մուտքը

Մուտքում տրված է մի N (1 ≤ N ≤ 100000) բնական թիվ։

Ելքը

 

Արտածել մի թիվ - մաքսիմալ քայլերի քանակը։

 

Օրինակ

Մուտքը.
234

Ելքը.
4

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-03-05
Ժամանակի սահմանափակումը.0.100s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Մարզային 2012

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.