Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

MARZ123 - Լուցկիներ

 

Օգտագործելով  նվազագույն թվով  լուցկու հատիկներ (լուցկիներ),  անհրաժեշտ է հարթության վրա կառուցել  N հատ քառակուսիներ, որոնցից յուրաքանչյուրի կողմը լուցկու մեկ  հատիկ է: Լուցկիները չի կարելի կոտրել կամ իրար վրա դնել: Քառակուսիների գագաթները պիտի լինեն այն կետերը, որտեղ հպվում են լուցկիների ծայրակետերը, իսկ կողմերը` լուցկիները:
Գրել ծրագիր, որը  ելնելով կառուցվելիք քառակուսիների   N քանակից, կհաշվի անհրաժեշտ լուցկիների   մինիմալ թիվը:

 

Օգտագործելով  նվազագույն թվով  լուցկու հատիկներ (լուցկիներ),  անհրաժեշտ է հարթության վրա կառուցել  N հատ քառակուսիներ, որոնցից յուրաքանչյուրի կողմը լուցկու մեկ  հատիկ է: Լուցկիները չի կարելի կոտրել կամ իրար վրա դնել: Քառակուսիների գագաթները պիտի լինեն այն կետերը, որտեղ հպվում են լուցկիների ծայրակետերը, իսկ կողմերը -լուցկիները:

Գրել ծրագիր, որը  ելնելով կառուցվելիք քառակուսիների   N քանակից, կհաշվի անհրաժեշտ լուցկիների   մինիմալ թիվը:

 

 

Մուտքը

Մուտքի առաջին տողում գրված է N (1 <= N <= 109) ամբողջ թիվը։

Ելքը

Արտածել մեկ ամբողջ թիվ - N հատ քառակուսիներ կառուցելու համար պահանջվող լուցկիների   մինիմալ թիվը:

Օրինակ

Մուտքը.
4

Ելքը.
12

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-03-05
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Մարզային 2012

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.