Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

MARZ122 - Աղյուսակի լրացում

 

Դիտարկենք աջից և վերևից անսահմանափակ աղյուսակ, որի տողերն  ու սյուները  համարակալված են   1, 2, 3, … հաջորդական բնական թվերով : Աղյուսակի  վանդակները  լրացվում են ոչբացասական ամբողջ թվերով հետևյալ կերպ: Նախ  ստորին  ձախ անկյունի  (1,1)  վանդակում գրվում է 0 թիվը:  Որևէ վանդակ կարող է լրացվել, եթե իր  տողում իրենից ձախ և սյունում իրենից ներքև ընկած բոլոր վանդակներն արդեն  լրացված են:  Հերթական վանդակում գրվում է այն ամենափոքր ոչբացասական ամբողջ թիվը, որը դեռ չի օգտագործվել տվյալ վանդակը պարունակող տողի կամ սյան որևէ վանդակում: / տես աղյուսակը/  

Դիտարկենք աջից և վերևից անսահմանափակ աղյուսակ, որի տողերն  ու սյուները  համարակալված են   1, 2, 3, … հաջորդական բնական թվերով : Աղյուսակի  վանդակները  լրացվում են ոչբացասական ամբողջ թվերով հետևյալ կերպ: Նախ  ստորին  ձախ անկյունի  (1,1)  վանդակում գրվում է 0 թիվը:  Որևէ վանդակ կարող է լրացվել, եթե իր  տողում իրենից ձախ և սյունում իրենից ներքև ընկած բոլոր վանդակներն արդեն  լրացված են:  Հերթական վանդակում գրվում է այն ամենափոքր ոչբացասական ամբողջ թիվը, որը դեռ չի օգտագործվել տվյալ վանդակը պարունակող տողի կամ սյան որևէ վանդակում: / տես աղյուսակը/  

 

                 
7 6 5 4 3 2 1 0  
6 7 4 5 2 3 0 1  
5 4 7 6 1 0 3 2  
4 5 6 7 0 1 2 3  
3 2 1 0 7 6 5 4  
2 3 0 1 6 7 4 5  
1 0 3 2 5 4 7 6  
0 1 2 3 4 5 6 7  

Պահանջվում է տրված  N ,   M    բնական թվերի համար (1 <= N, M <= 32000) որոշել (N,M) վանդակում գրված թիվը։

Մուտքը 

 

Մուտքի առաջին տողում գրված են  իրարից մեկ բացակով  բաժանված N   և  M բնական թվերը:

 

Ելքը

Արտածել այն ամբողջ թիվը, որով լրացված  կլինի աղյուսակի    N-րդ տողի  և M-րդ սյան հատման վանդակը:

Օրինակ

Մուտքը.
6 4

Ելքը.
6

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-03-05
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Մարզային 2012

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.