Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

MARZ121 - Քառակուսի

 

Հարթության վրա տրված են քառակուսու հանդիպակաց գագաթների կոորդինատները: Անհրաժեշտ է վերականգնել քառակուսին, գտնելով մյուս երկու գագաթների կոորդինատները: Նշենք, որ քառակուսու բոլոր գագաթները գտնվում են հարթության ամբողջ կոորդինատներ ունեցող կետերում:

Հարթության վրա տրված են քառակուսու հանդիպակաց գագաթների կոորդինատները: Անհրաժեշտ է վերականգնել քառակուսին, գտնելով մյուս երկու գագաթների կոորդինատները: Նշենք, որ քառակուսու բոլոր գագաթները գտնվում են հարթության ամբողջ կոորդինատներ ունեցող կետերում:

Մուտքը

 

Մուտքային ֆայլի միակ տողը պարունակում է x1, y1, x2, y2 ամբողջ թվերը - քառակուսու հանդիպակաց գագաթների կոորդինատները: Մուտքային ֆայլի բոլոր թվերը բացարձակ արժեքով չեն գերազանցում 106-ը:

 

Ելքը

 

Ելքային ֆայլի միակ տողը պետք է պարունակի x3, y3 և x4, y4 ամբողջ թվերը - քառակուսու մյուս երկու գագաթների կոորդինատները: Սկզբում պետք է արտածել այն գագաթը, որի աբսցիսը ավելի փոքր է: Հավասարության դեպքում, պետք է սկզբում արտածել փոքրագույն օրդինատով գագաթի կոորդինատները:

 

Օրինակ

Մուտքը.
0 0 6 0

Ելքը.
3 -3 3 3

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-03-05
Ժամանակի սահմանափակումը.0.5s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Մարզային 2012

թաքցնել մեկնաբանությունները
2017-02-25 21:00:33


Վերջին խմբագրածը. 2017-02-25 21:00:49
2013-03-19 15:04:46 Արեն
 

Վերջին խմբագրածը. 2013-03-19 15:05:05
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.