Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

KRKPARZ - Կրկնակի պարզ թվեր

Դիցուք A-ն պարզ թվերի հաջորդականությունն է.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ...

B հաջորդականության տարրերը ստացվում են A հաջորդականությունից նրա տարրերը զույգ առ զույգ կցագրելու արդյունքում.

23, 57, 1113, 1719, 2329, 3137, ...

C հաջորդականությունը B հաջորդականության միայն պարզ թվերից կազմված ենթահաջորդականությունն է.

c1 = 23; c2 = 3137; ...

Գրել ծրագիր, որը տրված j  թվի համար (1 <= j <= 150) գտնում է cj  տարրի արժեքը։

Մուտքը

Մուտքում տրված է մի j բնական թիվ։

Ելքը

Ելքում պետք է արտածել մի թիվ՝ C հաջորդականության j-րդ տարրի արժեքը։

Օրինակ

Մուտքը.
2

Ելքը.
3137

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-02-25
Ժամանակի սահմանափակումը.0.109s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Մարզային 2006

թաքցնել մեկնաբանությունները
2013-09-16 08:35:19 Levon
3751137517
2013-06-30 14:29:38 albertg
j=150-ի համար պատասխանը ինչքան ա?


Վերջին խմբագրածը. 2013-06-30 14:29:58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.