Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

JRVZN - Ջրավազան

Ջրավազանի հատակն իրենից ներկայացնում է առանց ինքնահատումների փակ բեկյալ։

Լուսավորության կազմակերպման համար ջրավազանի հատակով, նրա տրված երկու գագաթների միջև ձգված է ճկուն մալուխ (կաբել)։ Պահանջվում է հաշվել մալուխի երկարությունը։

Մուտքը

Առաջին տողում տրված է 3<=N<=100 ամբողջ թիվը, որը բեկյալի գագաթների քանակն է։

Հաջորդ   N  տողերից յուրաքանչյուրում գրված են երկուական իրական թվեր՝   իրարից բաժանված մեկական բացակով։ Այդ թվերը բեկյալի գագաթների կոորդինատներն են [-10000;10000] միջակայքից,  դասավորված բեկյալը ժամացույցի սլաքի շարժման հակառակ ուղղությամբ շրջանցման կարգով։

Վերջին տողում գրված են միացվող գագաթների K,L համարները (1<=K<=L<=N): 

Ելքը

Ելքում արտածեք մի թիվ - մալուխի երկարությունը, ստորակետից հետո հինգ նիշի ճշտությամբ, ավելի ճիշտ, կլորացնելուց հետո պետք է ճիշտ հինգ նիշ արտածել։

Օրինակ

Մուտքը.

7

2 0
5 0
6 3.5
5 6
4 2
3 7
0 5
3 7
Ելքը.
 7.50000

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2011-06-03
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.