Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

INTRVLNR - Ինտերվալների ծածկույթ

Թվային առանցքի վրա տրված են (a,b] տեսքի ինտերվալներ, այսինքն ձախ ծայրակետը չի պատկանում ինտերվալին։ Գրել ծրագիր պարզելու համար հետևյալ երկու հատկությունները.

  • ինտերվալների բազմությունը ծածկում է արդյոք [1,10000] հատվածը,
  • գոյություն չունի ավելորդ ինտերվալ, այսինքն, գոյություն չունի այնպիսի ինտերվալ, որը հեռացնելու դեպքում մնացած ինտերվալները կծածկեն [1,10000] հատվածը։ 

Մուտքը

Առաջին տողում տրված է թեստերի K (1 <= K <= 100) քանակը։ Յուրաքանչյուր թեստի առաջին տողում տրված է ինտերվալների N (1 <= N <= 10000) քանակը, որին հաջորդում են ոչ բացասական ամբողջ A և B թվերի N զույգեր (0 <= A < B <= 10000): Թվերն իրարից անջատված են բացակներով և / կամ նոր տողի անցման կոդերով։

Ելքը

Հարկավոր է արտածել K տող, i-րդ տողում հարկավոր է արտածել OK, եթե ինտերվալների i-րդ բազմությունը բավարարում է նշված երկու հատկություններին։ Հակառակ դեպքում արտածեք WA բառը։

Օրինակ

Մուտքը.
3
3 0 4000 2500 8000 2700 10000
2 0 3000 2500 10000
2 0 5000 5001 10000

Ելքը.
WA
OK
WA

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-03-19
Ժամանակի սահմանափակումը.0.5s-1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.հանրապետական 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.