Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

HING - Հինգ թվանշան

Տրված է հինգ հատ թվանշան։ Պարտադիր չէ, որ բոլոր թվանշաններն իրարից տարբեր լինեն։ Թվանշաններից գոնե մեկը զրոյից տարբեր է։ Այս հինգ թվանշաններից կարելի է կազմել տարբեր քանակությամբ հնգանիշ թվեր, այնպես, որ նրանք զրոյով չսկսվեն։ Հարկավոր է պարզել, թե այդ թվերի բազմությունից քանի իրարից տարբեր a, b, c, d թվեր գոյություն ունեն, որոնք բավարարում են հետևյալ պայմանին. a + b + c = d

Մուտքը

Մուտքում տրված է հինգ թվանշան։ Թվանշաններն իրարից անջատված են մեկական բացակով։

Ելքը

Ելքում պահանջվում է արտածել մի թիվ՝ պահանջվող քանակը։

Օրինակներ

Մուտքը.
6 8 2 0 2

Ելքը.
4
Մուտքը.
9 3 2 3 9
Ելքը.
0

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-02-06
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Մարզային 2011

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.