Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

HAVASAR - Հավասարեցում

Տրված է մետաղադրամներով N պարկ։ Առաջին պարկում կա մեկ մետաղադրման։ Երկրորդ պարկում կա երկու մետաղադրամ, և այլն, K համարի պարկում կա K մետաղադրամ։ Ամեն քայլին թույլատրվում է ցանկացած L թվով պարկերից յուրաքանչյուրից հանել S մետաղադրամ։ (Յուրաքանչյուր քայլին L-ը և S-ը կարող են փոխվել)։

            Գրել ծրագիր, պարզելու համար, թե առնվազն քանի քայլ է պետք կատարել պարկերում մետաղադրամների քանակները հավասարեցնելու համար։

Մուտքը

Մուտքում տրված է մի ամբողջ թիվ - պարկերի N (0 < N < 109) քանակը։

Ելքը

Ելքում պետք է արտածել մի թիվ - մինիմալ քայլերի քանակը, որոնց միջոցով կարելի է մետաղադրամներ հանել այնպես, որ արդյունքում յուրաքանչյուր պարկում մնա ճիշտ մեկ մետաղադրամ։

Օրինակ

Մուտքը.
3

Ելքը.
2

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-01-12
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Մարզային 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.