Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

GUMART - Գումար և արտադրյալ

Տրված n բնական թվի համար պահանջվում կառուցել n երկարության բնական թվերի հաջորդականություն այնպես, որ հաջորդականության տարրերի գումարը հավասար լինի նրանց արտադրյալին։

Բավական է արտածել որևէ լուծում։

Մուտքը

Մուտքում տրված է մի n (1<=n<=1000) բնական թիվ։

Ելքը

Ելքում պետք է արտածել խնդրի պայմաններին բավարարող n երկարության հաջորդականություն։ Թվերն իրարից կարելի է անջատել մեկ կամ մի քանի բացակներով կամ նոր տողի անցման սիմվոլներով։

Օրինակ

Մուտքը.
3

Ելքը.
1 2 3

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-03-19
Ժամանակի սահմանափակումը.0.5s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.հանրապետական 2010

թաքցնել մեկնաբանությունները
2014-06-16 11:49:40 Mateusz Frankowski
Błędne testy :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.