Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

ERKPARZ - Երկպարզ թվեր

Թիվն անվանենք երկպարզ, եթե այն հանդիսանում է որևէ երկու պարզ թվերի գումար։ Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը տրված a և b թվերի համար արտածի [a..b] միջակայքին պատկանող երկպարզ թվերի քանակը։

Մուտքը

Տրված են երկու ամբողջ a և b (2 <= a <= b <= 40000) թվեր։

Ելքը

Ելքում պետք է արտածել տրված տիրույթին պատկանող երկպարզ թվերի քանակը։

Օրինակ

Մուտքը.
3 13

Output:
9

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-01-12
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Մարզային 2010

թաքցնել մեկնաբանությունները
2019-10-30 11:02:11
թեստերը շատ վատն են, իմ O(n^4) լուծումը անցել է
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.