Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

DZEVPOKH - Ձևափոխություն

Տրված է տասական թվանշաններից (0, 1, · · · , 9) կամված տող, ասենք 1333344 կամ 444444: Դիտարկենք հետևյալ գործողությունը, որի արդյունքում նման տողից ստացվում է նոր տող։ Կարդանք թվանշաններ ձախից աջ, հաշվենք, թե յուրաքանչյուր թվանշան իրար ետևից քանի անգամ է հանդիպում և առանց իրարից բացակով անջատելու նոր տողում ավելացնենք այդ քանակը, ապա թվանշանը։ Օրինակ, 1333344 տողից կստանանք 114324 տողը, իսկ 444444 տողից կստանանք 64 տողը։

Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը տրված n թվի համար թվանշաններից կազմված տրված տողի վրա n անգամ կիրառի նկարագրված գործողությունը և արտածի ստացված տողը։

Մուտքը

Մուտքային ֆայլի առաջին տողում տրված է n ամբողջ թիվը (1<=n<=20), երկրորդ տողում տրված է մինչև 100 թվանշաններից կազմված տող։

Ելքը

Ելքում պետք է արտածել տրված տողի վրա նկարագրված գործողությունը n անգամ կատարելու արդյունքում ստացված տողը։

Օրինակ

Մուտքը.
5
11

Ելքը.
13112221

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-04-05
Ժամանակի սահմանափակումը.0.103s-0.200s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.հանրապետական 2010

թաքցնել մեկնաբանությունները
2013-05-09 17:43:49 Levon
voch
2013-05-09 17:40:59 Levon


Վերջին խմբագրածը. 2013-05-09 18:22:14
2013-05-09 16:52:52 Eduard
6 12_i depqum patasxan@ 13211321322112 e
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.