Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

BJIJ - Բջիջ

Գիտնականները նոր տեսակի բջիջներ են հայտնաբերել, որոնք տրոհման ժամանակ բաժանվում են երեք մասի։ Այդ բջիջներին անվանել են A և B տառերով, որոնց տրոհվելիս կարող են առաջացնել նաև C տիպի բջիջ։ Յուրաքանչյուր վայրկյանում A-ն տրոհվում է ABC բջիջների, B-ն՝ CBA, C-ն՝ AB։ Տրոհվելուց հետո բջիջները պահպանում են իրենց հերթականությունը։ Գիտնականները նկատել են, որ C տիպի բջիջը մեկ վայրկյան լինելով B-ին հարևան անհետանում է։ Այսպես, օրինակ եթե սկզբում ունենք մեկ C տիպի բջիջ, ապա մեկ վայրկյան հետո կունենանք AB հերթականությունը, ևս մեկ վայրկյանից՝ ABCCBA, հաջորդ պահին՝ ABCCBACBAABC (նկատենք, որ նախորդ վայրկյանին առաջացած երկու C-երը անհետացել են առանց տրոհվելու), և այսպես շարունակ։

            Օգնեք գիտնականներին պարզել, թե ունենալով մեկ սկզբնական T տիպի բջիջ՝ N վայրկյան հետո ինչ տիպի բջիջ կլինի K-րդ դիրքում։

Մուտքը

Մուտքային ֆայլի միակ տողը պարունակում է T տառը և N, M թվերը (T = A, B, C, 0 <= N <= 50, 1 <= M <= 10)։ Հաջորդ M տողերից յուրաքանչյուրը պարունակում է հերթական K թիվը (1 <= K <= 109)։ Երաշխավորվում է, որ K-ն չի գերազանցում N վայրկյան հետո ստացված բջջային հաջորդականության երկարությունը։

Ելքը

Ելքային ֆայլը պետք է պարունակի M տող։ Յուրաքանչյուր տողում պետք է լինի խնդրի պատասխանը հերթական K-ի համար։

Օրինակ

Մուտքը.

C 4 3

3

15

17 Ելքը. C
A
B

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-03-04
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Մարզային 2011

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.