Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

BIG3ANK - Մեծագույն եռանկյուն

Տրված են հատվածներ։ Հարկավոր է ընտրել երեք այնպիսի հատվածներ, որոնցից հնարավոր լինի կազմել մեծագույն հնարավոր մակերեսով եռանկյուն։

Մուտքը

Առաջին տողում տրված է հատվածների n քանակը ( n ≤ 20)։ Երկրորդ տողում տրված են 1000-ին չգերազանցող n բնական թվեր - հատվածների երկարությունները։

Ելքը

Ելքում հարկավոր է արտածել մեծագույն եռանկյան մակերեսը, որ կարելի է կառուցել տրված հատվածներից։ Արտածումն անել ստորակետից հետո 6 նիշի ճշտությամբ։ Եթե հնարավոր չէ կառուցել ոչ զրոյական մակերեսով եռանկյուն, արտածեք -1 թիվը։

Օրինակ

Մուտքը.
3
1 1 1

Ելքը.
0.433013

Ավելացրեց.Andreasyan
Ամսաթիվ.2012-01-12
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3
Աղբյուրը.Մարզային 2010

թաքցնել մեկնաբանությունները
2015-03-17 14:06:33 M k R t C h Y a N
427256.422187
2013-07-15 18:14:22 Asryan Hayk
5
980
990
992
993
995 sra depqum patasxan@?
2012-02-21 11:48:14 Andreasyan
ok, խնդրի տեքստում 7-ը դարձրել եմ 6
2012-02-20 21:17:14 Lilit Sargsyan
Ստորակետից հետո 6 նիշի ճշտությամբ, այլ ոչ թե 7:
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.